UAntwerpen heeft wél nog lichamen voor de wetenschap nodig

Berichtgeving rond opnamestop leidt tot annuleringen in Antwerpen

De UGent laste recent een stop in voor mensen die hun lichaam aan de wetenschap willen schenken. De berichtgeving in de media leidde tot annuleringen van donaties bij de Universiteit Antwerpen. Toch zijn de lichamen voor deze laatste broodnodig, stelt dr. Leen Uyttebroek van het Antwerps Chirurgisch Training, Anatomie en Onderzoekscentrum.

In 2022 doneerden 85 mensen hun lichaam aan UAntwerpen. Een afname van 21% ten opzichte van 2021, toen er 108 lichamen werden gedoneerd. Tegelijkertijd steeg het aantal studenten aan UAntwerpen fel in de richtingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en voor postacademische vormingen zoals chirurgie.

De vraag vanuit de universiteit en vanuit het UZA wordt dus groter, maar het aanbod niet. Om de optimale leerkansen van haar (toekomstige) studenten te garanderen, wil UAntwerpen benadrukken dat lichamen nog steeds welkom en zelfs erg nodig zijn.

Hiërarchie

“Als een persoon zijn lichaam schenkt voor orgaandonatie via de gemeente of een ziekenhuis, maar ook zijn lichaam doneert aan de universiteit, krijgt orgaandonatie altijd voorrang. En indien een lichaam geschikt is voor orgaandonatie, kan het niet meer worden gebalsemd, opdat het geschikt wordt voor onderzoek en onderwijs voor onze artsen en kinesisten”, vertelt Leen Uyttebroek.

Studenten geneeskunde volgen een anatomieles op UAntwerpen.

“Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en postacademische vorming, zoals het leren plaatsen van prothesen of het aanleren van transplantatietechnieken, staan dus lager in de hiërarchie, maar zijn wel essentieel in de opleidingen van onze toekomstige medici.”

Transportkosten

Als één universiteit te veel lichamen heeft, is het overbrengen van lichamen van de ene instelling naar de andere een optie. Maar de kost van het transport van het lichaam naar een kennisinstelling wordt via de begrafenisondernemer geregeld en is voor rekening van de nabestaanden van de overledene. Als het lichaam over een verdere afstand verplaatst moet worden, kan de kost dus oplopen. 

“We stimuleren mensen om, wanneer ze weten dat ze hun lichaam aan de wetenschap willen schenken, dit bij ons te melden. Via bijvoorbeeld het Levenseinde Informatieforum (www.leif.be) kunnen mensen ook informatie opzoeken”, vertelt Uyttebroek. “Ook duidelijke afspraken met de begrafenisondernemer over het vervoer zijn niet onbelangrijk.”

Onbaatzuchtig gebaar

De lichaamsschenkingen zijn noodzakelijk voor heel wat wetenschappelijke onderzoeksprojecten en ze bieden de groeiende groep studenten ook alle leerkansen die ze nodig hebben. UAntwerpen wil al haar donoren en hun familie dus ook danken voor hun onbaatzuchtig en mooi gebaar.

Heb je vragen over lichaamsafstand? De meest frequente vragen en antwoorden kan je terugvinden op www.uantwerpen.be/lichaamsafstand.

Nog vragen? Dan kan je UAntwerpen contacteren via secretariaat.anatomie@uantwerpen.be of 03 265 28 28 (op werkdagen tussen 10 en 15 uur).