Wat kunnen we jou bieden?

  • Boeiende en leerrijke ervaringen met stagiairs uit alle jaren van de geneeskunde opleiding.
  • Goede begeleiding vanuit het stageteam. Ons team is steeds laagdrempelig aanspreekbaar voor de stagebegeleiders. De communicatie verloopt duidelijk via verschillende kanalen; telefonisch, per email, maar ook via een speciaal ontwikkelde app voor het inplannen van de lange stages.
  • Gratis toegang tot de “VICE” website. Via deze webpagina kunt u duidelijk terugvinden wat er van de stagiair verwacht kan worden per stagejaar. Ook kunt u via die website alle informatie terugvinden over leerdoelen, stageopdrachten, toekomstige nascholingen gericht op stagebegeleiders en in de toekomst ook elearnings.
  • Een gratis deelname aan de Updates van ons centrum: twee keer per jaar worden huisartsen en specialisten samengebracht rond een actuele topic in de huisartsgeneeskunde. Daarbovenop kun je vier keer per jaar gratis deelnemen aan online ‘flash’ Updates: vanuit je zetel thuis kan je interessante navorming genieten over een actueel onderwerp
  • Gratis workshops (in uw praktijk!) georganiseerd door het stageteam en Centrum voor Huisartsgeneeskunde (CHA) die u en uw praktijk kunnen helpen de stagiairs nog beter te begeleiden.
  • Een flinke korting aan bijscholingen georganiseerd door KARVA
  • ‘Social events’ waarbij je als stagebegeleider gratis welkom bent. Het ideale moment om cultuur op te doen, eens lekker te eten/drinken en in gesprek te gaan met andere stagebegeleiders en het stageteam!