Navorming georganiseerd door het Centrum voor Huisartsgeneeskunde