Missie en visie

Het Centrum Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen onderscheidt zich door

de kwaliteit van haar academisch onderwijs

waardevol wetenschappelijk onderzoek

haar maatschappelijk relevante dienstverlening
voor en met onze partners in Antwerpen, nationaal en internationaal

In alles wat we doen, zijn we:

mens- en praktijkgericht

interprofessionele samenwerkers 

verbinders met de Antwerpse zorgregio