Jaarboek en armoedecijfers Armoedecijfers Voorgaande jaarboeken "Armoede: armoedig beleid?" Colloquium n.a.v. Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2018

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek-armoede-oases/