COLLOQUIUM: DE NIEUWE EERSTELIJNSPRAKTIJK

Praktijkorganisatie en samenwerking in de huisartsenpraktijk Symposium – Rendez-vous donderdag 15 december 2022

Voor wie

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde, postgraduaat “Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk” (VIHP), van de Universiteit Antwerpen wil op deze avond huisartsen-praktijkopleiders (mentoren) en VIHP ‘s informeren over het interdisciplinair uitwerken van kwaliteitsvolle projecten.

Over wat

We informeren jullie over het hoe en het waarom van veranderingsprocessen. Er is ruimte voor verdieping van het innoveren van het zorgproces in uw praktijk.

Wanneer

donderdag 15 december 2022

Locatie

UA – ONLINE (u ontvangt de link na inschrijving)

Programma

Voor wie?

 Uur

Thema

Deel 1

VIHP

16.30 – 18.00

Enkel voor studenten VIHP – overlopen klinische praktijk – Lucky Botteldooren (UA)

Deel 2

HA + VIHP

19.00 – 19.30

Welkom –Prof. dr. Roy Remmen of Prof. dr. Peter Van Bogaert (UA) Veranderingsprocessen en syntheseproject

19.30 – 20.30

Kwaliteitsverbeterende projecten + adviezen kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk  Prof. dr. Lieve Peremans (UA)

20.30 – 21.30

Hoe een populatieselectie uitvoeren in uw EMD Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig

Dr. Tom Lambrechts en Wil Rijnen (Domus Medica)

21.30 – 22.00

Klinische praktijk Lucky Botteldooren (UA)

Take away   Prof. dr. Peter Van Bogaert (UA)

Accreditering

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd in de rubriek ethiek en economie voor 3 CP

Inschrijving en betaling

Stagementoren – huisartsen – VIHP

Gratis maar inschrijving verplicht