COLLOQUIUM: DE NIEUWE EERSTELIJNSPRAKTIJK

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde en de Vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen nodigen u van harte uit op zaterdag 23 oktober 2021 van 9 uur tot 13.15 uur voor het colloquium “De nieuwe eerstelijnspraktijk”.  

Covid-19 leert ons nog maar eens dat de aanpak van preventie en chronische aandoeningen beter moet. Recent onderzoek laat zien dat samenwerking van huisartsen en verpleegkundigen erg efficiënt is. De nood aan opvolging van het beleid voor eerstelijnszorg dringt zich op en vormt de kern van het afsluitend debat.

Plaats: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, gebouw Q (promotiezaal)

Aansluitend volgt een netwerkreceptie, onder voorbehoud van COVID-19 richtlijnen zoals ze op de universiteit worden toegepast.

Het colloquium staat open voor eerstelijnsprofessionals, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Dit is een initiatief van het Postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartspraktijk (PAVO VIHP) van de Universiteit Antwerpen.

Accreditering wordt aangevraagd in de rubriek ‘Ethiek en Economie’.

PROGRAMMA

9.00u
Welkom - Van huisartspraktijk naar eerstelijnspraktijk?
Prof. dr. Roy Remmen – Prof. dr. Josefien Van Olmen – Centrum Huisartsgeneeskunde UA
9.10u
Samenwerking in de eerste lijn. De huisartsenpraktijk als insteek.
Tom De Boeck – Thomas Boeckx - Agentschap zorg & gezondheid
9.30u
Hoe organiseren verpleegkundigen cardiovasculaire preventie? Over innovatie in Antwerpen.
Naomi Aerts – PhD student
9.50u
Samenwerking tussen zorgverleners op maat van de patiënt?  
Muhammed Mustafa Sirimsi – PhD student
10.10u
En hoe staat het met de kwaliteit van de zorg? Zorg voor Diabetes als voorbeeld.
Katrien Danhieux – PhD student
10.30u
Pauze

11.00u
Hoe verloopt de integratie van verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk - Aandachtspunten voor het beleid. 
Evi Matthys - Workforce Management and Outcome Research in Care UA
11.20u
De gezondheidszorgdoelstellingen wijzen de weg.
Ann Ceuppens - directeur studiedienst Onafhankelijke Ziekenfondsen en voorzitter Taskforce gezondheidszorgdoelstellingen
12.15u
Debat met Gerrit Rauws (voorzitter VIVEL) als moderator.
Ann Ceuppens (Onafhankelijke Ziekenfondsen), Stefan Saerens (Wit-Gele Kruis Antwerpen), Stefan Teughels of Roel Van Giel (Domus Medica), Ilse Weeghmans - Vlaams Patiëntenplatform
13.00u
Slot en take aways.
Prof. dr. Peter Van Bogaert - Workforce Management and Outcome Research in Care UA
13.20u
Netwerkreceptie aangeboden door de opleiding Postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartspraktijk (VIHP)

PRIJS

€ 20 voor studenten  

€ 50 voor artsen, vihp’s, verpleegkundigen en anderen