Huisartsen in het onderwijs

Medewerkers van het centrum voor Huisartsgeneeskunde verzorgen onderwijs in verschillende onderwijs modules.

Soms zijn zij betrokken als lesgever, bijvoorbeeld in het blok Verslaving in eerste Bachelor.

Volgende modules worden gecoordineerd door huisartsen

  • Evidence based Medicine in jaar 3
  • Huisartsgeneeskunde in jaar 3
  • Geriatrie en Huisartsgeneeskunde in jaar 5
  • IPSIG in jaar 6
  • Integratie onderwijs in de jaar 4 en 5

Onze lesgevers zijn ook betrokken in het vaardigheden onderwijs.

Onze promovendi, post-docs en professoren  begeleiden ook  master thesissen in de wetenschappelijke lijn.

Een belangrijk onderwijsdeel zijn de stages in de huisartsgeneeskunde. Elke student loopt in jaar 6, gedurende twee weken,  een stage in ons stagenetwerk. Daarnaast bieden we ook co-assistentschappen aan voor de toekomstige huisartsen in opleiding