NATIONAAL

NATIONAAL DIENSTBETOON

(update 16/1/2020)

Advice Green and Blue Cities - Belgian Superior Health Council

Lid: Kris Van den Broeck

Adviesgroep Gezondheid (Vlaamse Gemeenschapscommissie)

Lid: Louis Ferrant

Adviesraad Bescherming van Persoonsgegevens

Lid: Hilde Philips

Association X-Fragile Belgique:

Lid van Wetenschappelijk Comité Anke van Dijck 

​BCFI (Onafhankelijke Geneesmiddelengids)

Redactielid: Marie Anne Van Bogaert

Belgian Neurological Society (BNS): 

lid : Anke Van Dijck

Bijblijven

Redactielid en auteur: Peter Dieleman

​Bureau van het Vlaams Indicatorenproject voor Professionals en Patiënten (VIP²) - Geestelijke Gezondheidszorg

Lid: Kris Van den Broeck

CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM))

Directieraad : Paul Van Royen

CGG vzw– Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel

Lid : Louis Ferrant

Centrum Etnische Minderheden en Gezondheid vzw

Voorzitter: Louis Ferrant

Centre of Excellence patiënten participatie WGK Vlaanderen

 Lid: Sibyl Anthierens

Commissie Redelijke Aanpassingen Universiteit Antwerpen

lid: Anke Van Dijck

Dokters van de Wereld: Geïntegreerde  Centra Gezondheid en Welzijn -Brussel vzw

Lid RVB: Louis Ferrant

Domus Medica

Congresorganisatie en voordrachten studiedagen: Peter Dieleman

Ethische commissie: lid: Veronique Verhoeven

Organisatie inwooncursus: Johan Wens

Raad van Bestuur:  Roy Remmen

Lid afdeling preventie: Veronique Verhoeven

Lid commissie ICT: Hilde Philips

Kennisdomein Kwaliteit en vorming: Lid: Paul Van Royen

Lid kennisdomein kwaliteit en vorming: Peter Dieleman

Lid coördinator MFO - ontwikkelen programma's MFO: Peter Dieleman

Begeleider LOK's en MFO-groepen: Peter Dieleman

Down groep, consortium Belgische Downsyndroom polyklinieken en ouderorganisaties

Lid: Jo Lebeer

EBMPRacticeNet

Raad van Bestuur: lid Paul Van Royen

Werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn: voorzitter Paul Van Royen

Begeleidingscomité RIZIV  EBMPRacticeNet – Werkgroep : lid Paul Van Royen

Inhoudelijke coördinatie voor de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn: Nicole Dekker

Eerstelijnsfonds - Fonds dr. Daniël Deconinck

Leden: Sibyl Anthierens, Roy Remmen, Emily Verté

Eerstelijnszone Antwerpen (ELZA)

Lid veranderteam: Paul Van Royen

Algemene vergadering: lid Paul Van Royen

Eerstelijnszone Brussel

Lid veranderteam: Louis Ferrant

Erkenningscommissie voor huisartsen

Voorzitter: Lieve Peremans

Lid: Louis Ferrant, Peter Dieleman, Johan Wens

FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

BAPCOC: (Belgian Antibiotic Policy Coördination Committee): voorzitter Werkgroep Sensibilisatie: Samuel Coenen

BELMIP: (federaal overlegorgaan over het goed gebruik van straling): lid stuurgroep: Peter Dieleman

Paritaire commissie alternatieve geneeswijzen: lid: Veronique Verhoeven; vervangend lid: Kristin Hendrickx

Kamer van accupunctuur: lid: Peter Leysen

Kamer van homeopathie: lid: Veronique Verhoeven

Her-organisatie acute zorg: lid: Hilde Philips

Psychofarmaka: Lid comité: Sibyl Anthierens

Platform Belpep: Lid: Peter Dieleman

GEZEL (lokaal eerstelijnsgezondheidssamenwerking)

Voorzitter: Peter Dieleman

GZA Ziekenhuizen

Lid Ethisch Comité: Peter Dieleman

Hoge Gezondheidsraad werkgroep Vaccinatie

Lid: Barbara Michiels

Hoge Raad Geneesheren en Specialisten

Leden: Roy Remmen, Hilde Philips, Paul Van Royen

Huis der gezondheid (huisartsen in Brussel)

Leden: Kristin Hendrickx, Louis Ferrant

HUISARTS & WETENSCHAP

Lid Raad van Advies: Josefien Van Olmen

HUISARTSENKRING NOORD ANTWERPEN 

Erevoorzitter: Johan Wens

HUISARTSENKRING HRM

Lid Raad van Bestuur: Werner Van Peer

HUISARTSENKRING RUPEL-SCHELDE

Lid Raad van Bestuur en verantwoordelijke navorming: Nele Michels

iCAREdata: onderzoeksdatabank over niet-planbare zorg

Aanspreekpunt: Hilde Philips, Veronique Verhoeven

ICHO (Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding) 

Lid Directie comité ICHO: Roy Remmen

Permanente Opleidingscommissie ICHO: voorzitter Roy Remmen, lid: Nele Michels

Werkgroep COMMA: lid: Lieve Peremans

Overleggroep curriculum en toetsing: lid: Johan Wens

IJCP

Board en reviewer: Peter Dieleman

KARVA (koninklijke artsenvereniging Antwerpen)

Voorzitter: Paul Van Royen

KAVA (Katholiek Apothekers Vereniging Antwerpen)

Lesgever: Peter Dieleman

Tussenpersoon voor samenwerking wetenschappelijk onderzoek KAVA / CHA (wachtposten): Hilde Philips

Kievitgroep

Leden: Paul Van Royen, Louis Ferrant

Kom op tegen Kanker

Commissie psychosociaal onderzoek: Sibyl Anthierens

Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Lid Algemene Vergadering en plaatsvervangend lid Raad van Bestuur: Jo Lebeer

Medimmigrant vzw

Voorzitter : Louis Ferrant

Minerva (Tijdschrift voor Evidence-Based Medicine)

Redactie: Barbara Michiels

Voorzitter: Roy Remmen

Lid van de Algemene Vergadering van Minerva: Samuel Coenen

Minerva (Huisartsenkring van Antwerpen)

Verantwoordelijke personeel, financiën en bijscholingen: Marie-Anne Van Bogaert

NARIC-Vlaanderen (National Academic and professional Recognition and Information Centre)

Lid: Johan Wens

OCMW

Medevoorzitter OCMW werkgroep toegankelijke zorg: Hilde Philips

Medevoorzitter OCMW werkgroep huisartsentekort: Hilde Philips

Onderwijs

Masterthesissen met Censtat (UHasselt): Samuel Coenen

Masterthesissen met ITG: Veronique Verhoeven

Gastdocent Huisartsgeneeskunde KUL En u Hasselt i.v.m. gezondheidszorg bij migranten: Louis Ferrant

Titularis opleiding Verpleegkundige in de huisartspraktijk: Roy Remmen

Polyfarmacie: lessen in Lok's: Marleen Pals

Flames doctoral school: lesgever: Sibyl Anthierens

Organisatie van de niet planbare zorg (triagesystemen, gezondheidseconomische aspecten,…)

Aanspreekpunt: Hilde Philips, Veronique Verhoeven, Stefan Morreel

Oriëntatiecentrum - Openluchtopvoeding vzw

Academisch coördinator : Anke Van Dijck

Palliatieve hulpverlening  Antwerpen

Voorzitter: Johan Wens

Lid werkgroep palliatieve zorg bij personen met een beperking: Peter Dieleman

Planningscommissie Medisch aanbod

Lid: Lieve Peremans

Werkgroep artsen: Lieve Peremans

Wetenschappelijke werkgroep: Lieve Peremans

Platform ICF - internationale Classificatie van het Menselijke Functioneren (ICF) vzw

Stichtend lid: Jo Lebeer

lid: Giannoula Tsakitzidis

​Quintiles (opleiding voor délégé’s ; overleg artsen-vertegenwoordigers farmaceutische industrie)

Medeoprichter en lid van de stuurgroep: Peter Dieleman

RIZIV

Accrediteringsstuurgroep: lid: Paul Van Royen

Nationale Raad Kwaliteitspromotie: leden: Johan Wens, Paul Van Royen

RIZIV - CEG: lid Peter Dieleman

RIZIV - CEG: lid Adviesgroep MFO: Peter Dieleman

RIZIV - CEG: lid Organisatiecomité consensusconferenties: Peter Dieleman

Sciensano

Lid peilpraktijken: Johan Wens

SIHO Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Lid externe adviesraad: Jo Lebeer

Special Olympics Belgium: lid van Wetenschappelijk Comité

lid van Wetenschappelijk Comité: Anke Van Dijck

Tijdschrift voor Klinische Psychologie (TKP)  

Redactielid: Kris Van den Broeck

Upates (Navorming Huisartsen Provincie Antwerpen)

Wetenschappelijk Comité: Roy remmen, Werner Van Peer, Kristin Hendrickx, Peter Dieleman, Johan Wens

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen

Voorzitter: Paul Van Royen

Vino en LMN

Leden: Hilde Bastiaens, Werner Van Peer (voor Mortsel)

Vlaams Soa Overleg

Lid: Veronique Verhoeven

Vlaamse Vereniging voor artsen in de gehandicaptenzorg

Vice-voorzitter: Jo Lebeer

Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN)

Lid: Anke Van Dijck

Vlaamse Vereniging klinische psychologie

Lid van de Werkgroep Kwaliteit: Kris Van den Broeck

Vlaamse Vereniging van Artsen werkzaam in de Gehandicaptenzorg (VVAG)

Lid: Anke Van Dijck

Vlaamse Vereniging voor respiratoire aandoeningen en tuberculose

Lid: Barbara Michiels

Vlaams tijdschrift voor Diabetologie is een initiatief van de Vlaamse Diabetes Liga (vroeger VDV)

Redactielid: Johan Wens

VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)

Lid: Kristin Hendrickx

Wetenschappelijk Platform Plan voor Geïntegreerde Zorg voor Chronische Ziekten

Lid: Roy Remmen

Werkgroep zorg voor mensen met migratie-achtergrond

Leden: Kristin Hendrickx, Louis Ferrant

Wit Gele Kruis Vlaanderen

Algemene Vergadering: Sibyl Anthierens

Wit Gele Kruis van West Vlaanderen

Raad Van Bestuur: Sibyl Anthierens

Ziekenhuizen

Lid UZA JCI werkgroep: Hilde Bastiaens

Lid UZA Ethisch Comité: Barbara Michiels

UZA dienst Algemeen Inwendige: consulent: Paul Van Royen

KLINA ziekenhuis: lid Ethisch Comité: Johan Wens          

ZORA ELZ (Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen)

Leden veranderteam: Werner Van Peer, Giannoula Tsakitzidis          

INTERNATIONAAL

INTERNATIONAAL DIENSTBETOON

(update 17/01/2020)

Advances in Geriatric Medicine and Research

Member editorial board: Robbert Gobbens

Advances in Nursing & Midwifery Journal

Member editorial board: Robbert Gobbens

Advisory Group for Welsh Government Research Centre PRIME

Member of the advisory board: Sibyl Anthierens

BMC Family Practice

Lid editorial board: Paul Van Royen

BMC Geriatrics

Associate editor: Robbert Gobbens

EAPC (European Association of Palliative care)

Lid: Johan Wens

EGPRN

Executive Board lid en Treasurer: Kristin Hendrickx

Lid EGPRN: Barbara Michiels

Nationale vertegenwoordiger: Lieve Peremans

Eipen (European interprofessional Education Network)

Executive board: Paul Van Royen - vice-chair
lid: Giannoula Tsakitzidis

ESAC-Net

Lid Advisory Board (voor ECDC): Samuel Coenen

ESPCG ( European Society for Primary Care Gastroenterology)

Vertegenwoordiger van België in het Steering Committee: Louis Ferrant

European Academy of Chilchood Disability

lid : Jo Lebeer

EURACT (European Academy of Teachers in General Practice)

Leden: Roy Remmen, Kristin Hendrickx, Johan Wens, Paul van Royen, Lieve Peremans, Werner Van Peer

Belgian representative : Nele Michels

EurOOHnet (European Out of Hours Net)

Board members: Hilde Philips, Sibyl Anthierens, Annelies Colliers, Roy Remmen

EQuiP (European Society for Quality and Safety in General Practice)

Lid: Johan Wens

Federatie Medisch Specialisten, Nederland

Voorzitter werkgroep ‘Delier’: Robbert Gobbens

Guidelines International Network (G-I-N)

Organisational member: Paul Van Royen

Multimorbidity working group: lid Paul Van Royen 

General Practice Research on Infections in Europe (GRIN)

Leden: Samuel Coenen, Barbara Michiels, Niels Adriaenssens, Sibyl Anthierens, Annelies Colliers

HORIZON 2020

Expert voor Europese Commissie t.b.v. beoordelen onderzoeksvoorstellen: Robbert Gobbens

Ilia State University, Tbilisi Georgia

Member Advisory Board of Medical Educational Programs: Nele Michels

International Group for Reducing Inappropriate Medication Use & Polypharmacy

Lid: Johan Wens, lid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Nederland

Lid van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, beroepsgroep

verpleegkundigen: Robbert Gobbens

Nederlandse Vereniging voor Gerontologie

Lid: Robbert Gobbens

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

Lid: Anke Van Dijck

Network towards Unity for Health

lid: Paul Van Royen, Roy Remmen

NU91, Nederland

Lid: Robbert Bobbens 

NVMO (Nederlandse vereniging voor Medisch Onderwijs)

Lid werkgroepen: Kristin Hendrickx, Nele Michels

Lid wetenschappelijk Comité: Nele Michels

Praxis. Revista de psicologia y ciencias humanas, Santiago de Chile

Advisory board: Jo Lebeer

Primary Care Diabetes Europe

Ere-voorzitter: Johan Wens

Primary Care Diabetes Journal

Assoc. editor Johan Wens

SAGE Open Nursing

Section editor Geriatrics: Robbert Gobbens

Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing

Lid: Robbert Gobbens

Society for Academic Primary Care /PHOCUS (primary health care scientists)

Lid: Sibyl Anthierens

The European Academy of Nursing Science

Lid: Robbert Gobbens

The Gerontological Society of America

Lid: Robbert Gobbens

The International Primary Care Research Curriculum (OHO)

Course leader: Samuel Coenen

Teachers: Samuel Coenen, Hilde Bastiaens, Veronique Verhoeven, Sibyl Anthierens

Trimbos Instituut, Nederland

Voorzitter werkgroep Zorginhoudelijke modules bij de zorgstandaard dementie: Robbert Gobbens

Voorzitter werkgroep Kwaliteitsstandaard Verstoord slaap-waakritme: Robbert Gobbens

Verpleegkunde

Voorzitter redactie: Robbert Gobbens

V&VN, Nederland

Lid adviesgroep kwaliteitsstandaarden: Robbert Gobbens

Voorzitter afdeling Geriatrie en Gerontologie: Robbert Gobbens

Lid bestuurscommissie richtlijnen: Robbert Gobbens

Lid Platform Opleiders: Robbert Gobbens

Lid van V&VN Platform Wetenschap in praktijk: Robbert Gobbens