Wat kunnen we jou bieden?

  • Boeiende en leerrijke ervaringen met stagiairs
  • Een gratis deelname aan  de Updates van ons centrum: twee keer per jaar worden huisartsen en specialisten samengebracht rond een actuele topic in de huisartsgeneeskunde
  • Een flinke korting aan bijscholingen georganiseerd door KARVA
  • Onze medewerkers zijn voor jou rechtstreeks aanspreekbaar voor hun expertise in onderzoek en onderwijs
  • ‘Social events’ met boeiende invulling om op informele manier met collega’s in contact te komen