De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel of een nieuw vaccin begint bij de ontdekking van een nieuwe stof  of molecule in een laboratorium.  Daarna volgt een langdurig en intensief proces.  Slechts 1 op 5000 tot 1 op 500000 van de geïdentificeerde stoffen haalt uiteindelijk, na 10 tot 16 jaar, de eindstreep en komt op de markt. Het onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins verloopt in verschillende fasen:

Preklinisch onderzoek

In deze fase worden stoffen getest op cel- en weefselculturen en bij dieren. Men doet onder andere onderzoek naar de veiligheid en toxiciteit, stabiliteit van het product, de absorptie en verwerking in het lichaam, de werking van de stof.

Klinisch onderzoek = studies bij de mens

Bij iedere fase is de farmaceutische onderneming verplicht om alle verworven gegevens aan de gezondheidsinstanties en de ethische comités voor te leggen. Zonder hun goedkeuring kan de klinische studies niet worden voortgezet.