Beter voorkomen dan genezen...

Vaccinaties of inentingen zijn het middel bij uitstek om infectieziekten te voorkomen. Via vaccinaties bescherm je niet alleen jezelf maar ook je familie en de mensen in de omgeving. De geschiedenis heeft aangetoond dat vaccinaties een grote  rol spelen in het voorkomen en indijken van ziekte n die anders op grote schaal slachtoffers zouden eisen. Dankzij  uitgebreide vaccinatie zijn we in België erin geslaagd om infecties zoals kinderverlamming te elimineren;  Infecties zoals pokken zijn dankzij de vaccinaties wereldwijd uitgeroeid.

Naast inentingen waar de ganse bevolking baat bij heeft, bestaan er ook vaccinaties voor bepaalde doelgroepen, die een hoger risico lopen op een bepaalde infectie (o.a. ouderen, reizigers)
Hoewel de  medische wereld al heel ver staat in de ontwikkeling van vaccins, zijn er belangrijke infectieziekten waartegen nog geen geschikt vaccin voorhanden.

Het belang van vaccinstudies

De blijvende ontwikkeling van nieuwe vaccins en nieuwe productietechnieken, en de groeiende vraag naar combinatievaccins hebben het aantal klinische vaccinstudies doen stijgen. Bovendien heeft de noodzaak om klinische studies op een objectieve wijze en in overeenstemming met de richtlijnen voor Good Clinical Practice geleid tot een grotere betrokkenheid van de academische wereld in het uitvoeren van vaccinstudies.