Meest recent

2023. Dries Dingenen. De ‘meervoudige natuur van actieonderzoek’. Opportuniteiten en spanningsvelden van burgerparticipatie in sociaalwetenschappelijk onderzoek

Actieonderzoek heeft een duidelijke emancipatorische connotatie en in de wetenschappelijke literatuur vormt democratisering een rode draad. Het verwezenlijken van de onderliggende emancipatorische aspiraties van actieonderzoek is echter allesbehalve evident en in de praktijk ervaren onderzoekers heel wat uitdagingen en moeilijkheden. Lees de thesis via deze link.

2023. Bert Morrens. Environmental health inequalities under the skin: looking at human biomonitoring through an environmental justice lens. 

In this doctoral thesis, I aimed to disentangle the connections between social inequality and human biomonitoring in Flanders in a twofold manner: a quantitative approach to stratify body burden concentrations of chemicals according to different social and ethnic indicators and a qualitative approach to make biomonitoring research practices more inclusive and accessible to vulnerable groups. Lees de volledige tekst via deze link.

2023. Liesbeth Naessens. Forensic Social Work: aHuman Rights Perspective.

This doctoral dissertation analyses social work practices with people confronted withcriminal justice interventions. More specifically, it investigates how practices of forensic social work (FSW) in Brussels and Flanders can apply a human rights perspective. De volledige tekst vind je via deze link.

2022. Imane Kostet. Crafting Ordinary LivesHow Children Negotiate Ethnic and Social Class Boundariesin a Super-diverse City.

Building on insights from cultural sociology and the ‘New Sociology of Childhood’, this dissertation aims to add to the literature on symbolic boundary making by examining how children negotiate ethnic and social class boundaries in a super-diverse environment in which inequality is structured along ethnic lines. De volledige thesis lees je hier.

2022. Clemens de Olde. Urbanisation and planning culture in Flanders.

Om meer inzicht te krijgen in het onvermogen van het Vlaams gewest om verdere versnippering en ruimtebeslag in te dammen, analyseert dit proefschrift het Vlaamse verstedelijkingsbeleid in de periode 1996-2021. Lees hier meer.

2020. Elisabet Van Wymeersch. The transformative potential of land use conflicts : unravelling processes of politicisation and depoliticisation.

Elisabet bekijkt hoe conflicten rond landgebruik kunnen bijdragen aan maatschappelijke verandering en onderzoekt de relevantie van deze conflicten voor planningstheorie. Lees de volledige dissertatie via deze link.

2020. Ympkje Albeda. Community dynamics in superdiverse neighbourhoods.

In recent decades, cities have changed from diverse cities into super-diverse cities. This rapid transition and diversification of the urban population raises the question of how residents deal with this. This doctoral thesis tries to contribute to the answer by describing the community dynamics in super-diverse neighbourhoods. Lees de volledige tekst via deze link. 

2020. Schuld in Meervoud. Een sociologische verkenning van schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk - Elias Storms

Deze dissertatie biedt een sociologische analyse van schuldinvordering ten aanzien van gezinnen in België. De scriptie brengt professionele praktijken van incassokantoren, gerechtsdeurwaarders en schuldbemiddelaars in kaart, belicht hoe deze gedifferentieerde handelingen schuld tot ‘meervoudig object’ maken, en analyseert hoe deze praktijken zich verhouden tot schuldenaren met betalingsproblemen. De verdediging vond plaats op 21 januari 2020. 

Lees de pdf via deze website.

2019. Aankomstwijken in Vlaanderen. Een onderzoek naar gelokaliseerde bronnen voor het aankomst- en transitieproces van migranten - Elise Schillebeeckx

Dubbeldoctoraat met KU Leuven. Het volledige boek is te vinden via deze pagina (sectie 'PhD theses')

Ouder

Oudere doctoraatsproefschriften zijn beschikbaar via deze link.