Over gevestigden en buitenstaanders. Armoede, diversiteit en stedelijkheid

Op vrijdag 19 september 2014 vierden we het 25-jarige bestaan van OASeS. We deden dit door een staalkaart te presenteren van recent onderzoek over armoede, hulpverlening, stadsvernieuwing en diversiteit. Daarbij organiseerden we verschillende workshops, met onder andere een stadswandeling.

We stelden ons boek voor: 'Over gevestigden en buitenstaanders. Armoede, diversiteit en stedelijkheid.' Het boek bevat bijdragen over het activerings- en bijstandsbeleid, de problematiek van de schuldenlast, netwerken tussen hulpverleningsorganisaties, een structurele visie op armoede, solidariteit en diversiteit in een achtergestelde stadswijk, verenigingen en vestigingspatronen van migranten en hun positie in suburbane gemeenschappen, de verstatelijking en centralisatie van de integratiesector, stedelijk burgerschap en poëzie-activisme onder jongeren.