De voorbije 26 jaar (1992-2017) publiceerde Centrum OASeS het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsuiting, een boek dat breed verspreid werd onder academici, beleidsmakers, middenveldorganisaties, professionals en studenten. Sinds editie 2018 wordt het Jaarboek uitgegeven onder de vleugels van USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding. De bedoeling is om het Jaarboek vorm te geven met betrokkenheid van verschillende faculteiten van de Universiteit Antwerpen.   

De eerste editie binnen deze nieuwe constellatie kwam tot stand onder redactie van Jill Coene (USAB & Faculteit Sociale Wetenschappen, Centre for Research on Environmental and Social Change), prof. dr. Peter Raeymaeckers (Faculteit Sociale Wetenschappen, Centre for Research on Environmental and Social Change & Master Sociaal Werk), prof. dr. Bernard Hubeau (Faculteit rechten, onderzoeksgroep Overheid en Recht), dr. Tim Goedemé (Faculteit Sociale Wetenschappen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck), prof. dr. Roy Remmen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen) & An van Haarlem (Departement Onderwijs), Decenniumdoelen en het Netwerk tegen armoede. Dit Jaarboek zoomt in op verschillende domeinen van armoede. Naast klassieke thema's als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het boek ook onderwerpen als vervoersarmoede, geïntegreerd breed onthaal en dringende medische zorg. "Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2018" kan je downloaden via de website www.usab.be 

Eerdere edities van het Jaarboek vind je hier.