Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering (Frédéric Vandermoere, Ilse Loots, Anne Bergmans en Peter Raeymaeckers, red.)

Er is de laatste tijd veel te doen over het potentieel van burgerwetenschap, slow science, of de scheiding tussen opinies en feiten in het post-truth tijdperk; toch blijft de plaats van maatschappelijk engagement in wetenschap van twijfelachtig belang. Het recent verschenen boek Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering (uitgegeven door Acco, 2018) speelt in op deze lacune. Het toont hoe een versterkte relatie tussen wetenschap en maatschappij er in de sociologische praktijk kan uitzien. Het gaat meer bepaald over de interactie tussen sociale wetenschappers en actoren zoals klimaatactivisten, besturen, hulpverleningsorganisaties, daklozen, vluchtelingen, en vele andere types publieken.

Om dit boek voor te stellen enerzijds, maar ook om het ruimere debat rond wetenschap en de ivoren toren aan te wakkeren anderzijds, werd op vrijdag 26 oktober een release-event georganiseerd. Verschillend van de eerder klassieke boekvoorstellingen waarbij een panel van specialisten het woord nemen, werd in samenwerking met het departement sociologie van de UAntwerpen en de Vereniging voor sociologie (VVS) plaats geruimd voor een informele dialoog tussen de socioloog, vakgenoten en hun diverse publieken. 

Het boek kan hier besteld worden.

Boekvoorstelling "wetenschappers in actie"

Op vrijdag 26 oktober 2018 presenteerde CRESC het boek "Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering" onder redactie van Frédéric Vandermoere, Ilse Loots, Anne Bergmans en Peter Raeymaeckers. Hier vind je een fotoverslag van dit event.