LESSAM is een Europees onderwijsonderzoeksproject naar het bevorderen van wiskundig redeneren van leerlingen via de methode  Lesson Study in het eerste, tweede, derde en vierde jaar van het secundair onderwijs. Het project wordt gefinancierd door Erasmus + en wordt uitgevoerd in vier Europese landen: Cyprus, Griekenland, Nederland en België.

We zijn voor dit Europees project op zoek naar:

    A.    10 teams van leraren die willen deelnemen aan het Lesson Study traject gedurende                            één schooljaar.

    B.    15 individuele leraren die met hun klas willen deelnemen aan onderzoek rond wiskundig             redeneren gedurende één schooljaar (2 metingen).


OPTIE A (lerarenteams)

Wat?    Lesson Study is een collectieve onderzoeksmethode waarbij leraren in team als onderzoekers in de eigen klaspraktijk aan de slag gaan. Een lerarenteam vertrekt vanuit een concrete onderzoeksvraag en ontwerpt samen een onderzoeksles om de klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren. Ze verzamelen data bij de leerlingen en gaan met deze data na of het vooropgestelde doel bereikt is.

Voor wie?    Lerarenteams van 2 tot 3 wiskundeleraars uit het 1ste, 2de, 3de of 4de jaar secundair onderwijs (A-stroom of ASO, TSO, KSO) kunnen participeren. Er kunnen ook teams gevormd worden met leraren uit verschillende scholen en ook individuele aanmelding is toegestaan (dan zoeken we mee naar een mogelijke partner). Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Overleg dan eerst met collega’s en de directeur zodat zij op de hoogte zijn van deze aanmelding en instemmen met de deelname.

Wat mag je verwachten?

    » een professionaliseringstraject volgens de methode Lesson Study;

    » een workshop rond wiskundig redeneren (inclusief handboek);

    » professionele begeleiding gedurende het schooljaar;

    » mogelijkheid tot netwerken met andere lerarenteams (uit Vlaanderen & Nederland).

Tijdsinvestering?    Het onderzoek loopt over één schooljaar. Elk semester doorloopt het deelnemende lerarenteam 1 Lesson Study cyclus, die doorgaans afgewerkt wordt in drie opeenvolgende weken. Daarin wordt een onderzoeksles over wiskundig redeneren ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. De volledige tijdsinvestering voor deelname aan dit project wordt geschat op maximum 20 lesuren.

Dataverzameling?    De onderzoekers zullen op verschillende manieren de impact van Lesson Study in kaart brengen:

    » leerlingen nemen twee keer deel aan een wiskundig redeneertest en een vragenlijst: in                        september 2022 (voormeting) en in mei/juni 2023 (max. 2 lesuren in totaal);

    » lerarenteams delen hun lesvoorbereiding met elkaar en met de onderzoekers;

    » lerarenteams gaan in interactie over hun leerproces met elkaar en met de onderzoekers.

Voordelen?    Je neemt deel aan een gratis professionaliseringtraject rond wiskundig redeneren. Je wordt ook tijdens het jaar nog ondersteund door experten en draagt je steentje bij aan internationaal vakdidactisch onderzoek. Je wordt geïnspireerd door leraren buiten je school (in Vlaanderen en Nederland). Deelname is gratis en je krijgt een officieel navormingsattest.

Interesse? Schrijf je nu in via deze website. Inschrijven kan tot en met 21 september 2022. Heb je interesse, maar zit je nog met enkele vragen? Neem dan contact op met Katelijne Barbier, katelijne.barbier@uantwerpen.be, +323 265 89 55 (beschikbaar maandag tot woensdag).


OPTIE B (leraren)

Voor wie?    Leraren uit het 1ste, 2de, 3de of 4de middelbaar (A-stroom of ASO, TSO, KSO) kunnen met één klas deelnemen aan het onderzoek.

Tijdsinvestering?    In september 2022 en in mei of juni 2023 nemen de leerlingen van één klas deel aan een wiskundetest en vragenlijst. Dit duurt telkens maximaal één lesuur. Leraren vullen in dezelfde periodes ook een vragenlijst in. Deze vragenlijst duurt maximaal 30 minuten.

Wat mag je verwachten?

    »  Klasfeedbackrapport rond wiskundig redeneren na afloop van het project.

    » Inzichten over lesgeven rond wiskundig redeneren (gratis handboek) na afloop van het                        project.

    » Gratis deelname aan een workshop rond wiskundig redeneren na afloop van het project met                een officieel navormingsattest.

Interesse? Schrijf je nu in via deze website. Willen er meerdere leraren op jouw school zich inschrijven? Fijn! Elke leraar kan zich apart inschrijven via de inschrijvingstool. Inschrijven kan tot en met 21 september 2022. Heb je interesse, maar zit je nog met enkele vragen? Neem dan contact op met Katelijne Barbier, katelijne.barbier@uantwerpen.be, +323 265 89 55 (beschikbaar maandag tot woensdag).


Katelijne Barbier is het aanspreekpunt van het onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Vincent Donche, Prof. Elke Struyf en Prof. Ellen Vandervieren (Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen en Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen).