De onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd rond vragen die betrekking hebben op de effecten van onderwijsprocessen en de mechanismen achter die effecten. Ze zijn zowel gericht op fundamenteel als op toegepast onderzoek. Het streven naar multi- en interdisciplinaire invalshoeken resulteert in een brede onderzoeksfocus op verschillende onderwijsniveaus (gaande van basisonderwijs, over secundair tot hoger- en volwassenenonderwijs), met als  onderzoek verdeeld over verschillende speerpunten naar:​