Genoeg voor altijd voor iedereen!

Het onderwijs in Vlaanderen staat voor heel wat vernieuwingen. Die willen een antwoord bieden op grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan armoedebestrijding, gendergelijkheid of klimaatverandering. De Verenigde Naties vatten die samen in de 'Global Goals'. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, kortweg EDO, heeft als doel de ontwikkeling van leerlingen en leraren om bij te dragen aan een betere wereld.

'Genoeg voor altijd voor iedereen!'. Maar wat betekent dat voor jou als leraar? En hoe realiseer je daarmee de eindtermen en leerplannen? Dat willen wij samen met jouw school onderzoeken en vormgeven.

Dat doen we in het project VALIES.

  • We zetten in op professionele ontwikkeling op het vlak van EDO
  • En geven je ondersteuning om samen met je schoolteam aan de slag te gaan
  • We bieden coaching op maat van jouw school
  • En  stimuleren het delen van expertise en inspiratie.

Met ons onderzoek brengen wij in kaart wat er in jouw school geleerd wordt. Die informatie gebruiken wij om je te ondersteunen om zo ver mogelijk te komen met EDO. Jouw traject helpt ons dan weer om de grotere EDO puzzel te leggen. Samen gaan we voor een win-win!

Maak mee het verschil! 

Project coordinatie: Jelle Boeve-de Pauw

Aanspreekpunt basisscholen: Els De Smet

Aanspreekpunt secundaire scholen: Brigitte Pycke

VALIES is een SBO-M project. Dat wil zeggen dat we mikken op relevantie voor én samenwerking met de maatschappij. Voor VALIES is dat specifiek het Vlaamse Onderwijs, en alle spelers die te maken hebben met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Ons project rust op vele schouders. De partners zijn de Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Artevelde Hogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. We worden gefinancierd door het FWO voor de periode 2017-2021.

Maar VALIES rust ook op de schouders van de schoolteams die mee aan boord stappen, en die Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de praktijk willen brengen. Zij schenken ons het vertrouwen om hun praktijken te mogen onderzoeken.

We worden gesteund door OVSG, het Gemeenschapsonderwijs!, 11.11.11, het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AHOVOKS, de AP Hogeschool, Djapo, de Gezinsbond, GoodPlanet Belgium, Kleur Bekennen, MOS Vlaanderen, het NME/EDO platform van de Provincie Antwerpen, de PXL hogeschool, Studio Globo, Vlajo, en de Vereniging van de Vlaamse Provincies. 

Meer informatie is te vinden op www.edo-valies.be.