Het FWO-SBO-project ‘TALENT’ (TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth) is een grootschalig interuniversitair project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) dat als doel heeft om talentontwikkeling te stimuleren en aangepast onderwijs en begeleiding te voorzien voor cognitief sterke leerlingen. Een belangrijke focus is hierbij het leren, de motivatie en het welbevinden te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het identificeren en gepast begeleiden van cognitief sterke leerlingen is een belangrijke taak van het onderwijs, omdat zij de kenniseconomie van morgen mee zullen vormgeven. Een relevant deel van de cognitief begaafde leerlingen presteert echter minder goed dan men op basis van hun potentieel zou verwachten. Cognitief sterke of cognitief begaafde leerlingen worden in dit project gedefinieerd als de 10% sterkste of meest begaafde leerlingen van de Vlaamse leerlingenpopulatie. Het gaat om leerlingen die doorgaans excellente punten behalen, die duidelijk andere leernoden hebben en mogelijk problemen ervaren omtrent leren, motivatie en welbevinden in de klas. Het gaat dus breder dan enkel hoogbegaafdheid (ongeveer 1% van de leerlingen van de Vlaamse leerlingenpopulatie noemen we hoogbegaafd). In deze studie gaan we na hoe we voor deze ‘10%’ cognitief sterke leerlingen een betere leeromgeving kunnen creëren.

Het TALENT-project wil onderzoeken in welke mate er sprake is van onderpresteren bij cognitief sterke leerlingen in het Vlaamse onderwijs en welke factoren de prestaties, de motivatie en het welbevinden kunnen bevorderen. Zowel de eigenschappen van de leerling zelf, elementen uit de thuisomgeving en factoren op school- en klasniveau worden onderzocht. Daarbij wordt onderzocht wat het leren en de motivatie van álle leerlingen bevordert en welke factoren specifiek van belang zijn voor cognitief sterke leerlingen.

Meer info vindt u op de website.

In kader van het project TALENT voert onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen) een Lesson Study onderzoek uit.