Een doctoraatsbeurs aanvragen?

We verwelkomen graag studenten die hun eigen financiering willen aanvragen voor een doctoraatsproject in lijn met de bestaande onderwerpen, alleen binnen LAMB of in samenwerking met andere universiteiten of bedrijven. Als je geïnteresseerd bent om bij ons aan de slag te gaan, neem dan contact op met dr. Camille Allonsius met een intentieverklaring over je onderzoek en het beurzenprogramma waarvoor je in aanmerking komt. 

Merk op dat Universiteit Antwerpen enkel doctoraatsbeurzen aanbiedt voor specifieke onderzoeksprojecten; deze zullen geadverteerd worden op de pagina met vacatures voor academisch personeel. Een persoonlijke beurs kan ook aangevraagd worden bij FWO met een jaarlijkse deadline van 1 maart, die openstaat voor alle EU en EER studenten. 

Een aantal andere mogelijkheden voor beurzen worden vermeld op de pagina over Onderzoeksbeurzen en –mandaten van Universiteit Antwerpen

Voor algemene informatie over het doctoraatsprogramma, zie de website van de Antwerp Doctoral School.