Onderzoek kan worden gefinancierd met mandaten en met projecten. In vele gevallen worden de mandaten mogelijk gemaakt via beurzen, d.w.z. deels of geheel fiscaal vrijgestelde aanstellingen.

Beurzen

Algemeen kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

We bieden een kort overzicht van de verschillende vormen aan beschikbare onderzoeksfinanciering. Doorgaans gaat het om externe opdrachtgevers, en kunnen de middelen enkel worden bekomen door in te tekenen op publieke oproepen waarna een strenge competitieve toewijzing volgt.