Master-en doctoraatsthesissen

Master-en doctoraatsthesissen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding tot onafhankelijke onderzoekers. Indien u geïnteresseerd bent om onze onderzoeksgroep TQC te vervoegen voor een master-of doctoraatsthesis, kan u Prof. Tempere of Prof. Wouters contacteren voor meer informatie. In de subpagina's Masterthesissen en Doctoraatsthesissen kan u oude master-en doctoraatsthesissen terugvinden.