Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap

Hannah Arendt Instituut


Het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Stijn Oosterlynck is een van de initiatiefnemers van het Hannah Arendt Instituut, samen met Pieter Ballon (directeur imec-SMIT, VUB). HAI krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Het Hannah Arendt Instituut buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context, en de brede maatschappelijke impact van globalisering, ecologische ontwrichting, digitalisering en de druk op mensenrechten en democratische waarden. In die context wil het centrum een fundamentele bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en het samenleven in de stad.

God in de welvaartstaat

Het USI-onderzoeksproject SOLIGION (samen met KU Leuven en UGent) biedt via de Hannah Arendt Academy een online training aan voor lokale besturen, sociale professionals en middenveldorganisatie om beter samen te werken met religieuze of levensbeschouwelijke geïnspireerde solidariteitsinitiatieven. Je vindt de training 'God in de welvaartstaat' hier.