Samen leren en werken

Het Urban Studies Institute hecht veel belang aan de samenwerking met organisaties die zich inspannen voor een betere stad, in het bijzonder in Antwerpen.

  • Via de Stadsacademie wil USI de dialoog tussen kennisinstellingen en stedelijke actoren aanwakkeren via allerhande activiteiten.
  • USI is via voorzitter Stijn Oosterlynck verbonden aan het Hannah Arendt Instituut in Mechelen. Dit is een kennisplatform en vormingscentrum over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap.
  • Samen met Stadsform organiseert USI een reeks activiteiten, zoals de debatten 'Maak de Stad' over hoe de stad actief 'gemaakt' wordt door de mensen die er leven.