Interdisciplinair en geïntegreerd onderzoek

Het Urban Studies Institute is een platform van stadssociologen, ecologen, geografische en transporteconomen, stadshistorici, literatuurwetenschappers en stedenbouwkundigen die sterk geloven in de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking en een geïntegreerde en generaliserende aanpak.

Het Urban Studies Institute organiseert workshops en nodigt jaarlijks visiting scholars uit om een veelheid aan perspectieven op urban studies bijeen te brengen.

De volgende onderzoeksgroepen werken interdisciplinair samen: