Interdisciplinair en geïntegreerd onderzoek

Het Urban Studies Institute is een platform van stadssociologen, ecologen, geografische en transporteconomen, stadshistorici, literatuurwetenschappers en stedenbouwkundigen die sterk geloven in de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking en een geïntegreerde en generaliserende aanpak

De volgende onderzoeksgroepen zijn daarbij betrokken: