Het Urban Studies Institute is partner van Stadsform, "een podium voor debat over de stad van morgen". Het instituut werkt mee aan de programmatie, die bestaat uit o.a. lezingen en praatavonden, workshops en stadswandelingen. Stadsform bevindt zich op de Stadswaag in Antwerpen. Meer informatie op de website van Stadsform.

Stadsform X Urban Studies Institute: serie Maak De Stad

​​Maak De Stad

De stad wordt niet enkel ‘bedacht’ aan de tekentafel, maar op verschillende manieren ‘gemaakt’, door steeds meer diverse spelers. ‘Denkers’ en ‘doeners’ gaan met elkaar en het publiek in dialoog over centrale thema’s. Op die manieren ontdekken we nieuwe manieren om de stad te herdenken en te hermaken.


#4 Hoe maken we de klimaatvriendelijke stad sociaal rechtvaardig?

1 april 2021 - 20 tot 21.30 uur

Gratis registratie via Eventbrite

Stadsform - Foto van een paneel over een groene leefstraat met handgeschreven kritiek op de "groene klojo's"

Het vergroenen van de stad en het creëren van nieuwe publieke ruimte staan hoog op de agenda van stedelijke beleidsmakers en burgerorganisaties. De stad werd in de naoorlogse periode gekenmerkt door verwaarlozing en stadsvlucht, dus wie kan wat hebben tegen de pogingen om van steden opnieuw aantrekkelijke plaatsen om te wonen en te verblijven te maken?Toch leidt de creatie van groen en publieke ruimte in stadswijken ook tot ongenoegen en conflict zoals zichtbaar op de banner van dit evenement: "Egoïstische groene klojo's!". Sommige bewoners voelen zich niet langer thuis in de wijken waar ze al zo lang wonen en zijn boos op de nieuwe stedelijke middenklassers omdat ze de wijk enkel naar hun behoeften zouden inrichten. Op deze avond proberen we te achterhalen waar dit ongenoegen en conflict vandaan komt en hoe we dit productief kunnen maken in functie van zowel een klimaatvriendelijke als een sociaal rechtvaardige stad.

Sprekers

 • Ama Koranteng-Kumi (AMA, Bloei & Groei)
  Ama is oprichter van de Stadstuinen Bloei & Groei in Amsterdam Zuid-Oost waar ze de persoonlijke veerkracht van bewoners en omliggende wijken versterkt. In 2005 behaalt Ama haar Postgraduaat Bedrijfscommunicatie aan de Hogeschool-Universiteit Brussel en een Master Genderstudies aan de Universiteit Utrecht. Ze publiceerde o.a. in NRC Next, De Morgen, Charlie Magazine en OneWorld en is mederedacteur van een publicatie door ELLA over intersectionaliteit in organisaties. In 2016 wordt ze door vrouwenblad VIVA voor Bloei & Groei genomineerd als één van de top-400 ondernemende en creatieve vrouwen in Nederland. In 2019 krijgt Ama een speciale vermelding als ‘gamechanger’ op de Food100 lijst.

 • Elisabet Van Wymeersch (UAntwerpen)
  Elisabet is postdoctorale onderzoeker aan het Urban Studies Institute Antwerp. Als doctoraal onderzoeker was ze tot juli 2020 verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling. Elisabet onderzocht de addertjes onder het kunstgras in onder andere de Gentse leefstraten.

 • Sofie Verhesen (Stad Antwerpen)
  Sofie is sociaal-ruimtelijk planner at Stad Antwerpen. Zij focust op het in kaart brengen van de interactie tussen bebouwde omgeving en sociale praktijken en processen zoals ontmoeten, ruimtelijke veiligheid en sociale cohesie.

 • Bart Tritsmans (UAntwerpen)
  Bart is assistent verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de Geschiedenis en de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift Waardevolle bijkomstigheden. Stedelijk groen in beleid en beleving, Antwerpen 1859-1973 en is lid van het onderzoeksnetwerk 'Green Space Issues and the Metropolitan City' en is eindredacteur van het tijdschrift Stadsgeschiedenis.

 • Stijn Oosterlynck (UAntwerpen / Moderator)
  Stijn is hoogleraar stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen, departement Sociologie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Onderzoek van Milieu en Sociale Verandering (CRESC, voorheen OASeS) en het Urban Studies Institute Antwerp. Zijn onderzoek gaat over lokale sociale innovatie en herstructurering van de welvaartsstaat, de politieke sociologie van stadsontwikkeling, stadsvernieuwing en gemeenschapsvorming, nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit en stedelijk diversiteitsbeleid.

Volgende edities

 • 22 april 2021 - Covid-19 & the city (EN) with Talja Blokland (Humboldt-Universität zu Berlin) (more info soon!)
 • 20 mei 2021
 • 17 juni 2021

Editie #4 op 1 april 2021