Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Fusieshow

Plasma's. Fusie! Energie?

De Fusieshow is een wervelende wetenschappelijke show georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, in samenwerking met het Centrum Nascholing Onderwijs, voor klassen uit het vijfde en zesde middelbaar (aso en tso). De leerlingen worden ondergedompeld in de wereld van kernfusie en de brede energieproblematiek. Vakkundige uitleg van experts wordt afgewisseld met experimenten, animaties en filmpjes. Er vinden tweejaarlijks een zestal sessies plaats, goed voor zo'n 3.500 gepassioneerde leerlingen.

Voor bijkomende informatie kan je rechtstreeks terecht op de pagina van de Fusieshow.