Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Onderzoek

Op deze pagina's vind je alle informatie over het fundamenteel en toegepast onderzoek aan de Faculteit FBD. Onderzoek is de motor van de faculteit. Niet alleen zijn meer dan 400 onderzoekers in de 25 onderzoekgroepen aan de slag; onderzoek staat ook centraal in het onderwijs aan de faculteit. De nexus onderzoek-onderwijs is dan ook erg belangrijk. Studenten krijgen les van toponderzoekers en lopen stage in de laboratoria van de faculteit. 

Het onderzoek aan de Faculteit FBD is per definitie interdisciplinair en internationaal. Met 25 onderzoeksgroepen gespreid over 3 departementen, bestrijkt het een zeer breed spectrum binnen de life sciences. Het onderzoek aan de faculteit is geënt op de facultaire onderzoeksspeerpunten. Diverse onderzoeksgroepen bundelen de krachten en participeren in interdisciplinaire, interfacultaire of interuniversitaire samenwerkingsverbanden. Enkele behoren ook tot de 15 onderzoeksexcellentieconsortia (OEC) van de UAntwerpen. Deze onderzoeksexcellentieconsortia zetten door hun uitmuntend onderzoek de Universiteit Antwerpen internationaal op de agenda. 

De Faculteit FBD hecht ook veel belang aan valorisatie en dienstverlening. Het ultieme resultaat van de vertaling van kennis en onderzoek naar het bedrijfsleven is een spin-off. Maar ook dienstverlening aan laboratoria binnen en buiten de universiteit behoort tot de doelstellingen. De als kernfaciliteiten erkende laboratoria stellen hun state-of-the-art apparatuur en expertise ter beschikking van andere onderzoekers.