Farmaceutische, Biomedische en Dier­geneeskundige Wetenschappen

Doctoreren

De Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen hecht veel belang aan het doctoraatsonderzoek. Gemiddeld zijn er aan de Faculteit 175 doctoraatsstudenten aan de slag in de laboratoria en onderzoeksgroepen. Jaarlijks verdedigt een 30-tal onder hen hun proefschrift.
 
Heb je interesse in een doctoraat? Lees dan hier hoe een doctoraat verloopt en waar je je kunt informeren.

Hoe verloopt een doctoraat aan de Faculteit FBD?

Het doctoraatsonderzoek gebeurt onder supervisie van een promotor. Daarnaast kun je als doctoraatsstudent bijkomende cursussen volgen aan de Antwerp Doctoral School. Met de verdediging van je proefschrift sluit je je doctoraat af.
 
Doctoraatsonderzoek
Nadat je een promotor en financiering hebt gevonden voor je doctoraat, zul je je doctoraatsonderzoek uitvoeren in een van de onderzoeksgroepen van de faculteit.
 
Doctoraatsopleiding
De doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen heeft een open karakter. Dat betekent dat je geen strikt studieprogramma volgt. In overleg met je promotor kies je passende cursussen en activiteiten binnen en buiten de Universiteit Antwerpen. Deelname aan interuniversitaire en internationale programma’s wordt aangemoedigd.
 
Doctoraatsverdediging
Het sluitstuk van je doctoraat is de openbare verdediging van je proefschrift. Aan de Faculteit FBD worden zo’n 30 proefschriften per jaar verdedigd, die voor iedere belangstellende toegankelijk zijn. Een overzicht van de recente doctoraatsverdedigingen vind je in de activiteitenkalender.

Waar kan ik informatie vinden?

Heb je interesse om je doctoraat af te leggen aan onze faculteit? Dan kun je voor hulp en informatie terecht bij de Antwerp Doctoral School. Lees ook het stappenplan van de Faculteit FBD. Download het stappenplan (pdf - 159 kB).

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen over het uitvoeren van een doctoraat aan onze faculteit? Contacteer dan het secretariaat, de departementsvoorzitter of de departementscoördinator voor de doctoraatsopleiding van je departement:

Departement Farmaceutische Wetenschappen

PhD-secretariaat: Eva Sterckx
Departementsvoorzitter: prof. dr. Guido De Meyer
Departementale docop‐coördinator: prof. dr. Pieter Van Der Veken

Departement Biomedische Wetenschappen

PhD-secretariaat: Evy Pluym
Departementsvoorzitter: prof. dr. Wim Vanden Berghe
Departementale docop‐coördinator:
prof. dr. Georgios Keliris (BMW)
prof. dr. Vincent Timmerman (B&B)

Departement Diergeneeskundige Wetenschappen

PhD-secretariaat: Stef Kockelberg
Departementsvoorzitter: prof. dr. Peter Bols
Departementale docop‐coordinator: prof. dr. Jo Leroy

Voor vragen over de doctoraatsopleiding of dubbeldoctoraten aan de UAntwerpen kun je terecht bij:

Antwerp Doctoral School