Wetenschappen

Doctoreren

Doctoreren bij de Faculteit Wetenschappen is sterk verweven met de onderzoeksactiviteiten van de faculteit. Van kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens en na hun doctoraat brede algemene en zeer uitgebreide specifieke kennis op het gekozen kennisdomein opbouwen. Het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek is een andere vereiste. Doctoreren kan in het Nederlands en in het Engels.

Antwerpse Doctoraatschool

De Antwerpse Doctoraatsschool (ADS) helpt je het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt je voor op je verdere carrière.

Vacatures

Aan de Faculteit Wetenschappen komen regelmatig vacatures voor doctoraten beschikbaar voor talentvolle studenten die enthousiast zijn over onderzoek. Deze vind je via de academisch personeel vacatures.