Side header image

Organisatiestructuur

De Faculteit Wetenschappen is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening binnen de vakgebieden van de wetenschappen.  Binnen de faculteit zijn diverse organen betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het beleid:

 

Consulteer het Huishoudelijk Reglement van de Faculteit Wetenschappen (pdf - 886 kb) voor meer informatie over de faculteit en haar bestuursorganen, de facultaire adviesorganen en het facultair vergader- en verkiezingsreglement.