Organisatiestructuur

De Faculteit Wetenschappen is verantwoordelijk voor het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening binnen de vakgebieden van de wetenschappen. Binnen de faculteit zijn diverse organen betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het beleid:

Lees hier het huishoudelijk reglement van de Faculteit Wetenschappen.