Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van een Faculteit Wetenschappen en bepaalt binnen de centraal vastgelegde algemene beleidslijnen en de decretale normen het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Raadpleeg de leden van de Faculteitsraad van de Faculteit Wetenschappen. In de Faculteitsraad zetelen ook studenten, hier kan u de lijst van studentenvertegenwoordigers terugvinden.