Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de goede dagelijkse werking van de Faculteit, bereidt de dossiers voor en staat in voor het onderhouden van nauwe contacten met de academische en bestuurlijke organen van de instelling en de individuele leden ervan.

Het staat in voor de administratieve organisatie van de Faculteit en legt de administratieve, logistieke en beleidsondersteunende opdrachten vast van de ATP-leden1 die deel uitmaken van het Decanaat.

De eindverantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie en de taakverdeling berust bij de decaan. De decaan is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de Faculteitsraad.

Bekijk hier de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Faculteit Wetenschappen.