Instituut voor Ontwikkelingsbeleid

Over IOB

Wat is het IOB?

IOB heeft als multidisciplinair Instituut een drievoudige opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer. Ontstaan door de bundeling van de bestaande krachten in de Universiteit Antwerpen, wenst IOB uit te groeien tot een internationaal erkend centrum van excellentie.

  • IOB organiseert drie masterprogramma's, maar ook kortlopende opleidingen (vb. summerschool) en een PhD programma, voor een gemengd publiek van studenten uit Europa en uit het Zuiden.
  • IOB focust in haar onderzoek en beleidsadviserend werk op  ontwikkelingsbeleid als een  interactie van ontwikkelingsactoren en ontwikkelingsprocessen. In de verschillende onderzoekslijnen ligt de focus repectievelijk op het lokale, het nationale en het internationale niveau van Ontwikkeling.
  • IOB maakt via EADI en CERES deel uit van een breed netwerk van Europese ontwikkelingsinstituten en onderhoudt institutionele partnerschappen met instellingen in het Zuiden.
  • In haar onderzoek en beleidsadviserend werk heeft IOB bijzondere aandacht voor de regio van de Grote Meren van Afrika.