Instituut voor Ontwikkelingsbeleid

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid heeft als multidisciplinair instituut een drievoudige opdracht van academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van de economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer. Ontstaan door de bundeling van de bestaande krachten in de Universiteit Antwerpen, is het IOB uitgegroeid tot een internationaal erkend centrum van excellentie.

  • Het IOB organiseert drie masterprogramma's, maar ook kortlopende opleidingen (vb. summerschool) en een PhD programma, voor een gemengd publiek van studenten uit Europa en uit het Zuiden.
  • Het IOB focust in zijn onderzoek en beleidsadviserend werk op ontwikkelingsbeleid als een interactie van ontwikkelingsactoren en ontwikkelingsprocessen. In de verschillende onderzoekslijnen ligt de focus respectievelijk op het lokale, het nationale en het internationale niveau van ontwikkeling.
  • Het IOB maakt via EADI en CERES deel uit van een breed netwerk van Europese ontwikkelingsinstituten en onderhoudt institutionele partnerschappen met instellingen in het Zuiden.
  • In zijn onderzoek en beleidsadviserend werk heeft het IOB bijzondere aandacht voor de regio van de Grote Meren van Afrika.