ONTO Cahier

ONTO is een tweetalige cahierreeks (Engels/Nederlands) die de ontwerpmethode in de (interieur)architectuur en de stedenbouw en ruimtelijke planning centraal stelt. Elk cahier is een aanzet voor de ontwerper in de studio of het atelier om te reflecteren over de methode die gebruikt wordt om tot ontwerpresultaten te komen.

Ondertussen verschenen er 4 ONTO-nummers:

ONTO 02. De morfologie van het interieur/Morphology of interiors

ONTO 02. De morfologie van het interieur/Morphology of interiors

door Eva Storgaard en Marjan Michels

Interieur is overal en onontkoombaar. Ontworpen of niet, het beïnvloedt ruimtelijk gebruik en perceptie, en is het de belangrijkste bemiddelaar tussen de architecturale achtergrond en gebruikers. Ondanks die belangrijke rol in ons alledaagse bestaan is de invulling van het interieur vaak generiek en willekeurig. De inherente eigenschappen en het potentieel ervan worden in vele gevallen niet begrepen of ingezet. De ontwerpstudio ‘De morfologie van het interieur’ in de masteropleiding interieurarchitectuur (UA) zet in op ontwerpmethodieken die juist deze lacunes opvullen. Vertrekkend van de elementaire delen van de omsloten ruimte – de deur, de vloer, de wand, het plafond en het raam – wordt het interieur bevraagd, verwoord, verbeeld en uiteindelijk, vanuit nieuwe of herontdekte kwaliteiten, opnieuw ontworpen. 

ONTO 02 licht de visie en methodiek van deze studio toe en illustreert in het beeldessay 'Fragmenten' de verscheidenheid en uiteenlopende manifestaties van ‘gewone’ interieurelementen. Actuele thema’s binnen de discipline interieurarchitectuur worden in twee aansluitende essays uit een gezet: filosoof en kunsthistoricus Janno Martens bespreekt de sociaal-materiële eigenschappen van interieurelementen, terwijl interieurarchitecte, PhD, Inge Somers recente inhoudelijke en epistemologische ontwikkelingen binnen de discipline schetst.

Bestel ONTO 00

Bestel ONTO 01

Bestel ONTO 02

Bestel ONTO 03