Ontwerp­wetenschappen

ONTO-Cahier

ONTO is een tweetalige cahierreeks (Engels/Nederlands) die de ontwerpmethode in de (interieur)architectuur en de stedenbouw en ruimtelijke planning centraal stelt. Elk cahier is een aanzet voor de ontwerper in de studio of het atelier om te reflecteren over de methode die gebruikt wordt om tot ontwerpresultaten te komen.

Ondertussen verschenen er 4 ONTO-nummers:

ONTO 05. Architectuur op het spoor / On to architecture
Een intiem portret van de eerstejaars ontwerpstudio

door Leen De Brabandere Jan Degeeter Pieter Eeckeloo Laura Meulemans Maximiliaan Royakkers Dirk Van Oosterwyck

Ook in dit ONTO-nummer nemen we een diepere kijk in methodieken binnen de architectuur als ontwerpdiscipline. Terwijl ONTO 04
op zoek ging naar bronnen waar ontwerpbeslissingen hun oorsprong vinden, dringt dit vijfde nummer door tot de essentiële bouwstenen van architectuur, met name ruimte en ruimtelijkheid. Het nummer onderzoekt hoe het begrijpen van ruimtelijkheid ook een grondslag wordt voor het begrijpen van architectuur.
Een goede plek om die begripsvorming te bestuderen is de eerstejaarsstudio. Dit ONTO- nummer onthult hoe studenten zich gaandeweg positioneren ten opzichte van de ontwerpopdrachten, wat ze leren uit observatie- en analyseoefeningen, welke strijd ze leveren met de complexiteiten van de ontwerpprocessen, en vooral hoe ze omgaan met de verschillende – opgelegde en strikt afgebakende – ontwerpstrategieën en bijbehorende ontwerpmetho- des.

Het perspectief van de prille student onthult met grote gevoeligheid en precisie de zoektocht naar het hoe en waarom van het ontwerpen van architectuur. De vaak aarzelende en wankele aanzetten worden getoond aan de hand van knipsels uit portfolio’s. Zowel het ONTO-nummer op zich als de studiowerking die het beschrijft, mogen op het eerste gezicht dan ook rommelig lijken, toch kennen beide een strakke en met zorg gecureerde structuur: één centraal thema – ruimtelijkheid – wordt bestudeerd in drie ontwer- poefeningen met eenzelfde vijfdelige opbouw – op- dracht, observatie en analyse, ontwerp, resultaat en reflectie – maar elk volgens een verschillende ont- werpstrategie – variëren, construeren, componeren.
Omdat ONTO erkent dat beeld en beeldvorming essentieel zijn aan architectuurproductie, zowel in het proces als in het resultaat, is ieder ONTO-nummer meteen ook een methodisch experiment naar produc- tieve wisselwerking tussen woord en beeld. Via een doordachte en accurate grafische uitwerking weet dit nummer een veelheid van beeld(productie), argument en commentaar categoriek te ordenen en in die nieuwe orde opnieuw aan te reiken.

ONTO 04. Oorsprongen ontdekken en begrijpen
De bachelorproef herbekeken

door Kris Mys, Sven Verbruggen, Wannes Peeters

Het vierde nummer binnen de ONTO cahierreeks werpt een blik over de resultaten en de onderliggende methodieken van 10 jaar bachelorproef, en doet een eerste worp naar insteken en adaptaties wat betreft de komende 10 jaar. Het scharnierpunt en de raison d’être van dit nummer tekent zich af in het doorgeven van de fakkel tussen Kris Mys en Sven Verbruggen. Kris Mys was titularis van de bachelorproef van 2007 en 2017 en heeft samen met collega’s een eigen methodiek binnen het specifieke kader van de proef opgezet. Sinds 2019 neemt Sven Verbruggen de leiding van de bachelorproef over. Het nummer start van een uitgebreid interview tussen Mys en Verbruggen gedurende de herfst en winter van 2019 en wordt grafisch ondersteund en uitgebreid met beelden en tekeningen en leest als een zoektocht naar oorsprongen in architectuur en onderwijs. Mechtild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher Architecten) is architecte en docente aan de TU Delf en levert, als internationale gast voor de komende bachelorproef 2020, een bijdrage aan het nummer met een beschouwend essay.