Encuentro de Mexicanistas 2010: Educación, Ciencia y Cultura

Internationaal wetenschappelijk congres

In 2010 vierde Mexico 200 jaar Onafhankelijkheid en 100 jaar Revolutie. Ook vierde men 50 jaar diplomatieke betrekkingen met de Europese Unie en de 10de verjaardag van het "Global Agreement" tussen de EU en Mexico. Tegelijkertijd vierde het Centrum voor Mexicaanse Studiën van de Universiteit Antwerpen in 2010 zijn 20-jarig bestaan.

Om deze belangrijke verjaardagen luister bij te zetten organiseerde het Centrum voor Mexicaanse Studiën, in samenwerking met de Mexicaanse Ambassade te Brussel en de Europese Commissie, op 20, 21 en 22 september 2010 een grootschalig wetenschappelijk congres aan de Universiteit Antwerpen: 
"Discutamos México en Europa. Encuentro de Mexicanistas 2010. Educación, Ciencia y Cultura".

Doel

Dit congres had als hoofddoel Mexicaanse en Europese onderzoekers en specialisten bij elkaar te brengen en een netwerk te ontwikkelen om de dialoog, de samenwerking en de uitwisseling van kennis en infromatie te stimuleren.

Thema's

Concreet werd er rond drie thema's gewerkt: onderwijs, cultuur en wetenschap en innovatie. Het congres werd bijgewoond door een 300-tal wetenschappers uit verschillende disciplines.

Het onderdeel over onderwijs richtte zich specifiek op de internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Er werden concrete problemen bekeken en ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld over het Bologna-proces, creditsystemen, de overstap naar de arbeidsmarkt, enzovoort. 
Het culturele luik belichtte het recente onderzoek naar specifieke Mexicaanse onderwerpen en dit in de volgende velden: literatuur, geschiedenis, muziek, etnologie, film en bibliotheek- en informatiewetenschappen. Er werden ook interdisciplinaire discussies gehouden. 
Het luik over wetenschap en innovatie richtte zich op de speerpunten van het huidige onderzoek in de exacte wetenschappen. Er werd in dit onderdeel vooral gewerkt rond nanotechnologie, gezondheid en neurowetenschappen, sociaal beleid en milieu. 
  
Volledige programma en meer info (Officiële website - Engels/Spaans).

Foto's van het Encuentro