Europese bibliotheken en informatiecentra

In overleg met de Mexicaanse instanties werd beslist het Centrum voor Mexicaanse Studiën vanaf 1994 een coördinerende functie toe te vertrouwen ten opzichte van de Europese bibliotheken, studiecentra en specialisten die zich op Mexico toeleggen.

In het kader van deze Europese samenwerking vonden reeds twee druk bijgewoonde coördinatievergaderingen plaats in Antwerpen (1994) en in Parijs (1996).

Behalve de interessante contacten in verband met uitwisseling van informatie en documentatie, bezorgden deze bijeenkomsten het CMS eveneens een grotere internationale uitstraling.