Over ons

Het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling, kortweg IMDO, is  het interfacultair milieu-instituut van de Universiteit Antwerpen. Het IMDO brengt de milieuexpertise van de UA-onderzoekers en docenten uit verschillende disciplines samen in onderwijs en onderzoek over het leefmilieu en duurzame ontwikkeling.  Het IMDO heeft een uitgesproken interdisciplinaire en transversale focus, en wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een milieuvriendelijkere en duurzamere samenleving.

Het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling of IMDO werd aan de Universiteit Antwerpen opgericht in 1987. Onder impuls van haar eerste voorzitter, em. Prof. dr. Rudi Verheyen, groeide het instituut in 30 jaar uit tot een interdisciplinair kenniscentrum en -netwerk op het vlak van de milieustudie en duurzame ontwikkeling.