Ann Crabbé

Post-doctoraal navorser

Foto ID

Over Ann Crabbé

Dr. Ann Crabbé is senior onderzoeker en lid van de onderzoeksgroep Milieu & Samenleving van de Universiteit Antwerpen. Ann heeft een diploma kandidaat in de sociologie (1998), licentiaat in de bestuurswetenschappen (2000) en is doctor in de politieke en sociale wetenschappen (2008). Haar doctoraatsthesis ging over de institutionalisering van stroomgebiedbeheer en integraal waterbeleid in Vlaanderen. De introductie en evolutie van ‘new modes of governance’, het verklaren van institutionele stabiliteit en verandering, en de ontwikkeling en toepassing van methoden voor beleidsevaluatie zijn haar belangrijkste onderzoeksthema’s. Ann Crabbé is promotor van STAR-FLOOD, een project gefinancierd door de Europese Unie (FP7) dat loopt van 1 oktober 2012 tot 31 maart 2016. STAR-FLOOD gaat over strategieën om beter om te gaan met overstromingsrisico’s in stedelijk gebied. Beleidsstrategieën gehanteerd in 18 steden, verspreid over zes EU-lidstaten, worden daarbij geanalyseerd, verklaard, geëvalueerd en ontworpen. Ann is ook betrokken in SuMMa, een steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering (2012-2015). In SuMMa analyseert en verklaart Ann de institutionalisering van Vlaams duurzaam materialenbeleid vanuit een transitieperspectief.

Contact opnemen met Ann kan via de kanalen, hiernaast vermeld. U kan haar ook mobiel bellen via 00 32 477 93 65 02.

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • gastprofessor
  • post - doc navorser

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsstraat 2
S.M.380
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655528
Fax 032655798
ann.crabbe@uantwerpen.be