Ann Crabbé

Post-doctoraal navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering (CRESC)

Expertise

  • Dr. Ann Crabbé is senior onderzoeker en lid van de onderzoeksgroep Milieu & Samenleving van de Universiteit Antwerpen. Ann heeft een diploma kandidaat in de sociologie (1998), licentiaat in de bestuurswetenschappen (2000) en is doctor in de politieke en sociale wetenschappen (2008). Haar doctoraatsthesis ging over de institutionalisering van stroomgebiedbeheer en integraal waterbeleid in Vlaanderen. De introductie en evolutie van ‘new modes of governance’, het verklaren van institutionele stabiliteit en verandering, en de ontwikkeling en toepassing van methoden voor beleidsevaluatie zijn haar belangrijkste onderzoeksthema’s.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.