Na haar studies secundair onderwijs in het Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn Instituut te Eeklo (1972-1978), behaalde zij aan de KULeuven het Kandidaats- en Licentiaatsdiploma Geografie, specialisatie Menselijke Geografie, met Grote Onderscheiding (1978-1982). Aansluitend behaalde ze het Aggregaat voor het Hoger Secundair Onderwijs, ook met Grote Onderscheiding (1980-1982). Vervolgens volgde ze verder aan de KULeuven de studies Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (1982-1983). In functie van haar doctoraat in de onderwijsgeografie behaalde ze het Postgraduaat getuigschrift in de Didactiek aan de KULeuven (1984-1985). In 1990-1991 behaalde ze het Getuigschrift Bedrijfseconomie aan het IPO te Antwerpen (huidige Antwerp Management School).

Op 19 april 1989 behaalde ze met de Grootste Onderscheiding aan de KULeuven het Doctoraat in de Wetenschappen, groep Geografie, met haar thesis in de domeinen van gedragsgeografie en onderwijsgeografie over ‘De Wereld in ons Hoofd. Over het Ruimtelijk Voorstellings- en Structureringsvermogen’.

Ann Verhetsel begon haar loopbaan als assistent-interimaris (1982-1983) en assistent (1983-1987) aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de KULeuven. Vervolgens werd ze aangesteld als assistent (1987-1989) Economische Geografie aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UFSIA te Antwerpen. Sindsdien heeft ze haar hoofdambt steeds bij de Universiteit Antwerpen gehad: Eerstaanwezend Assistent (1989-1993), Docent (1993-1997), Hoofdddocent (1997-2001), Hoogleraar (2001-2007), Gewoon Hoogleraar (2008-nu). Ondertussen vervulde ze deeltijdse docentenopdrachten Sociale en Economische Geografie aan de Erasmushogeschool in Brussel (1988-1989) en aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen (1989-2001). Sedert 1995 doceert ze ook aan de Antwerp Management School in de opleiding ReaL Estate Management.

Ann Verhetsel vervult haar opdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan de Universiteit Antwerpen in het interactieveld van de Geografie, de Economie en de Ruimtelijke Planning.

Ann Verhetsel doceert momenteel de vakken Bedrijfslocatie (voormalig Economische Geografie) en Vastgoedmarkten en Locatie (voormalig Ruimtelijke Economie) in de Faculteit Bedrijfswetenschppen en Economie. Daarnaast geeft ze de vakken Inleiding tot de Sociale Geografie en Historische Stadsgeografie aan de opleiding Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ten slotte verzorgt ze het vak Vastgoedmarkten aan de Master in Real Estate van de AMS.

Momenteel lopen er onder haar leiding onderzoeksopdrachten met doctoraatstrajecten in het domein van de mobiliteit, meer specifiek over woonwerkverkeer en mobiliteitsmanagement, binnen het kader van het Steunpunt MOBILO voor de Vlaamse Regering. Daarnaast loopt er onderzoek binnen het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie voor de Vlaamse Regering, meer specifiek over slimme specialisatie en nieuw economisch beleid, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Voor de Provincie Antwerpen loopt een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid. Ze is tevens promotor van het SBO project Stedelijke logisitiek en Mobileit. Doorheen de 25 jarige carriere zijn er uiteraard een aantal accentverschuivingen geweest binnen het onderzoek, het gaat echter steeds om thema’s binnen de stadsgeografie, de transportgeografie, de ruimtelijke planning en de regionale economie (in bijlage zie lijst overzicht van onderzoeksprojecten en lijst van publicaties).

Naast de normale dienstverlenende functies binnen de Universiteit Antwerpen (momenteel hoofd van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie), is Ann Verhetsel momenteel voorzitter van de FWO-commissie van de gebouwde omgeving (W&T9). Ze fungeert ook als referent voor buitenlandse wetenschappelijke organisaties (zoals NWO, ANR, ERC, …), uiteraard is ze ook referent voor heel wat vaktijdschriften  (momenteel tevens redactielid van CYBERGEO, BELGEO, Maatschappij en Ruimte, Brussels Studies) en zetelt ze regelmatig in doctoraatsjury’s in binnen-en buitenlandse universiteiten. Ze is tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen (Klasse Menswetenschappen) enhet Nationaal Comité voor de Geografie van diezelfde Academie. Momenteel is ze voorzitter van de VRP - Vereniging Ruimtelijke Planning.