Anne-Marie Lambeir

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Medische biochemie

Expertise

  • - Prolyloligopeptidase in het centraal zenuwstelsel en prolyloligopeptidase remmers: nieuw strategiën voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten en Carboxypeptidase M: substraten en interactiepartners met relevantie in de fysiologie en de pathologie (nier, vetweefsel). - Eiwit engineering en structuurgebaseerde ontwikkeling van geneesmiddelen: aspecten van enzymologie, eiwitchemie en moleculaire biologie. Know-how in enzymologie: onderzoek naar katalyrtische mechanismen, kinetiek en remmer karakterisatie. Enzymen momenteel bestudeerd: prolyl oligopeptidase, carboxypeptidase M, dipeptidyl peptidase van porphyromonas gingivalis. Andere enzymen: proline specifieke peptidasen, serine proteasen van de bloedstolling en de fibrinolyse, glucose isomerase, amylasen en glucoamylasen, glycolytische enzymen (triosefosfaat isomerase, glyceraldehydefosfaat dehydrogenase, glycerol kinase, hexokinase, e.a.) thiolasen, glutathionyl-spermidine synthase, peroxidasen, prostagandine H synthase (COX-1).

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.