Arne Ven

Arne Ven

Contact

Campus Drie Eiken
Tel.
032651739
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, BEL

Ik ben klimaat-adviseur - 'climate teacher' - voor het onderwijs.

Ik ben projectmanager van 'Klimaatlink': de link tussen Universiteit Antwerpen en verschillende pionier-scholen (leerkrachten en leerlingen), met als specifiek doel klimaatbewustzijn efficiënt en concreet tot bij de leerlingen te brengen. We ontwikkelen lespakketten waarmee leerlingen ‘projectgewijs’ en op innovatieve manier over de klimaatproblematiek leren, met up-to-date uitgewerkte lesvoorbereidingen. Bovendien willen we een helpdesk vormen waar leerkrachten en leerlingen terecht kunnen voor ondersteuning, kennis, tips en materialen. Binnen het project Klimaatlink loopt eveneens het project Knappe K(n)oppen, waarvoor we eveneens via een lespakket samen met meewerkende scholen het ontwaken van boomknoppen bestuderen.

Naast Klimaatlink geef ik, binnen een project van de Federale Overheid en het WWF, workshops over klimaatverandering. Bovendien ondersteun ik Scientists4Climate, waarvoor ik zo nu en dan een blog 'Klimaatupdate' post met wat afgelopen weken in het nieuws kwam over klimaatverandering.

Ik ben al jaren ondergedoopt in de wetenschappelijke wereld van klimaatverandering. Zo schreef ik mijn masterthesis over "invasibiliteit van planten in arctische regio's" - onze paper won in 2018 de ESA W.S. Cooper Award - en deed ik mijn doctoraat over "koolstofallocatie van planten onder verschillende nutriëntenbeschikbaarheden, en de invloed van mycorrhizale schimmels hierop".

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat