Onderzoeksgroep

Expertise

In het kader van mijn project 'Klimaatlink' geef ik advies over klimaatverandering aan scholen, in overleg met - en bijgevolg op maat van - de leerkrachten en leerlingen. Ik maak bijgevolg lespakketten over klimaatverandering, ondersteuning bij vragen omtrent klimaatverandering, ik geef workshops, plan activiteiten, ... .