Aster Van Mieghem

Aster Van Mieghem

Contact

Stadscampus
Tel.
032658871
S.Z.305
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL

Recent rondde Aster Van Mieghem haar proefschrift af dat handelde over de hefbomen om leraren te ondersteunen bij het realiseren van een meer inclusief onderwijssysteem. Meer specifiek voerde Aster onderzoek uit naar de implementatie van het M-decreet in Vlaanderen. Het M-decreet wil meer kinderen met specifieke onderwijsbhoeften een plaats bieden in het gewoon onderwijs en stuurt aan op een meer inclusief onderwijssysteem (Crevits, 2014). Haar proefschrift maakt deel uit onderzoek gevoerd binnen het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) dat als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek door de Vlaamse Regering erkend is voor de periode 2016-2020. Meer informatie vindt u op deze website.

Momenteel zet Aster in op het vertalen van de bekomen resultaten naar de praktijk.

 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • vrijwillig medewerker

Interne mandaten