Aster Van Mieghem is als gastprofessor verbonden aan de Antwerp School of Education (ASoE). Meer bepaald is Aster betrokken bij de (introductie) vakdidactiek Maatschappij-, Cultuur-, en Gedragswetenschappen in de lerarenopleiding.