Momenteel werkt Aster aan een onderzoek dat als doel heeft de pedagogische begeleidingsdiensten te versterken door de effectiviteit van de door hen geboden ondersteuning aan schoolteams in kaart te brengen. Via gericht literatuuronderzoek, een Delphi-studie, en focusgroepsgesprekken wordt in co-creatie met de verstrekkers van de ondersteuning en de ontvangers ervan een conceptueel kader en breed inzetbaar en wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium uitgewerkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. Meer informatie vindt u op deze website: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/default.aspx?nr=1582

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Bijzonder academisch personeel

  • senior onderzoeker