Advies op vraag van de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Betreffende een voorstel houdende herziening van artikel 23, derde lid van de Grondwet om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende en neutrale toegang tot internet (2137), en voorstel houdende herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het beginsel van de neutraliteit van de internetnetwerken te verankeren (145).

Bron
2024,9 p.
Auteur(s)

Advies op vraag van de Commissie voor Grondwet en Institutionele vernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Betreffende het ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt, nr. 3719/1 (overgezonden door de Senaat), en het samengevoegde voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, teneinde er het welzijn van de dieren als wezens met gevoel in op te nemen als algemene beleidsdoelstelling van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten, nr. 3333/1

Bron
2024,10 p.
Auteur(s)

De fiscale bevoegdheidsuitoefening door de gemeenschappen - Subnationaal of suboptimaal?

Bron
Gelaagd fiscaal besturen. Liber amicorum prof. dr. Nicole Plets-p. 277-302
Auteur(s)

Bedeutung und Entwicklung einer deutschsprachigen Rechtsterminologie für Belgien

Bron
Europäisches Journal für Minderheitenfragen - ISSN 1865-1089-16:3-4 (2023) p. 328-349
Auteur(s)