Cedric Vuye is hoofddocent bij de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, onderzoeksgroep SuPAR (Sustainable Pavements and Asphalt Research). Hij is de promotor van 2 afgeronde en 5 lopende doctoraatsonderzoeken: 1) crumb rubber in bitumen en asfalt, 2) thermische en structurele analyse van asfaltzonnecollectoren, 3) impact van geluidsreducerende maatregelen, 4) luchtzuiverende asfaltwegdekken met TiO2 en 5) koele wegdekken. Hij heeft 39 artikels, 5 hoofdstukken in een boek en 49 conferentiepapers als (co-)auteur gepubliceerd, en > 5 miljoen € verworven sinds 2017 als (co-)promotor.