Cedric Vuye studeerde als industrieel ingenieur bouwkunde af aan de toenmalige IHAM Hogeschool Antwerpen in 1999. Van 1999 tot 2004 was hij calculator en assistent-projectleider bij Algemene Aannemingen Van Laere NV, één van de 10 grootste aannemers in België. In 2004 keerde hij terug naar zijn roots en begon hij als onderzoeker in het asfaltlabo van de Hogeschool Antwerpen op een project rond hergebruik van asfaltpuingranulaat.

Vanaf 2006 werd hij aangesteld als assistent en startte hij halftijds aan een doctoraatsonderzoek aan de VUB rond akoestiek en trillingen. Binnen dit onderzoek lag de focus voornamelijk op het gebruik van optische meettechnieken voor het visualiseren en kwantificeren van trillingen en geluid. Na het succesvol afronden van dit doctoraatsonderzoek eind 2011, werd hij aangesteld als docent en trad hij toe tot de onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de Artesis Hogeschool. Binnen deze onderzoeksgroep is de expertise vooral gericht naar duurzame asfaltwegenbouw waarbij materiaalonderzoek de hoofdopdracht is. Het uithangbord is de ontwikkeling van een asfaltmengsel waarbij gerecycleerd asfalt gecombineerd werd met oude roofing tot een mengsel dat gebruikt kan worden als gebonden fundering in de wegenbouw. Naast projectonderzoek oriënteerde de onderzoeksgroep zich ook naar dienstverlening en beleidsondersteunend onderzoek om de grote vraag naar academische ondersteuning voor de steeds complexer wordende wegenbouw tegemoet te komen.

Sinds 1/1/2014 is Cedric Vuye ingezapt bij de UAntwerpen als tenure track docent (assistent professor) en sinds 1/1/2020 als hoofddocent (associate professor). Hij is voorzitter van de vakgroep Uitvoeringstechnieken, verzorgt er diverse praktijkgerichte opleidingsonderdelen, zoals planning en kostprijsberekening, uitvoeringstechnieken en akoestiek, en begeleidt studenten bij hun wetenschappelijk onderzoek, bachelor- en masterproef. Hier komt zowel zijn praktijkervaring als onderzoekservaring veelvuldig van pas.

Qua onderzoek is hij lid van de onderzoeksgroep EMIB (Energy and Materials in Infrastructure and Buildings).
Omwille van zijn interesse in akoestiek focust Cedric zich momenteel vooral op "stille" wegdekken (combinatie akoestiek en wegenbouw), in nauwe samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het Agentschap Wegen en Verkeer, psycho-akoestiek (koppeling tussen akoestische metingen enerzijds en bevragingen van de omwonenden anderzijds) en de vermindering van geluidsoverlast in het algemeen (bv. via geluidsschermen of betere akoestische isolatie).

Hij is promotor van één afgerond doctoraatsonderzoek rond materiaalonderzoek op asfalt via optische meettechnieken en drie lopende doctoraatsonderzoeken in de wegenbouw: 1) gebruik van crumb rubber in bitumen en asfalt, 2) duurzame zwaar belaste asfaltstructuren (project i.s.m. het Havenbedrijf Antwerpen) en 3) thermische en structurele analyse van asfaltzonnecollectoren. Een vierde doctoraatsonderzoek start in september 2020 rond schadefenomenen op wegdekken en hun impact op oppervlaktekenmerken zoals stroefheid en verkeerslawaai.

Als co-promotor is hij betrokken bij één doctoraatsonderzoek binnen duurzaam bouwen rond het effect van bouwknopen op het lokaal thermisch comfort.

Cedric Vuye heeft 19 journal publicaties, 2 hoofdstukken in een boek en 37 conferentiepapers als (co-)auteur gepubliceerd.