Cedric Vuye

Prof. Dr. Ing.

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen (EMIB)

Expertise

  • Impact van geluidsreducerende maatregelen, zoals geluidsschermen en geluidsreducerende wegdekken Oppervlaktekenmerken van wegdekken (geluid via CPX/SPB, textuur, stroefheid) Mechanische eigenschappen van top- en onderlagen in asfalt (weerstand tegen spoorvorming, rafeling, stijfheid en vermoeiing, ...) Thermische eigenschappen van asfaltmengsels, inclusief toepassing in een asfalt zonnecollector (HEAL) Rubber gemodificeerd bitumen en asfalt Recyclage van asfalt en bitumen

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.