Charlotte Verhaeghe is mandaatassistent aan de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, bij het departement Bouwkunde (Onderzoeksgroep EMIB) onder promotorschap van Dr. Ir. Stijn Verbeke en Prof. Dr. Ir. Amaryllis Audenaert.

In 2019 rondde ze haar Master Industrieel Ingenieur Bouwkunde af met een masterproef in het domein van energieprestatie van gebouwen. Deze masterproef was getiteld: "Significant building typologies to assess energy retrofits on apartment buildings" en werd uitgevoerd in Portugal aan de Universiteit van Minho, faculteit "Engenharia Civil", bij het departement "Sustainable Build Environment" onder leiding van Prof. Dr. Ir. Manuela Almeida.

Als Junior researcher aan het lab voor Sustainability Assessment, onder leiding van Prof. Dr. Ir. Amaryllis Audenaert, bereidt zij momenteel haar doctoraal proefschrift voor in het domein van energieoptimalisatie in gebouwen, waarbij zij zich toelegt op het opstellen van dynamische techno-financiële modellen voor ontwerpbeslissingen in hoog performante gebouwen.

Naast het uitvoeren van onderzoek is zij assistent in de vakken: 4-Bouwfysica, 5-Planning en Kostprijsberekening en I-Duurzaam Bouwen, waarvan zij de practica begeleidt. 

Afdeling

Statuut & functies

Assisterend academisch pers.

  • mandaatassistent