Onderzoek

Onderzoeksgroep

Engineering Management

Expertise

  • Het ontwikkelen gebruiken van data mining technieken voor betere beslissingen in de bedrijfs- en overheidssector. Data Mining Methodes: - privacy-vriendelijk minen van degragsdata (zoals betalingsverkeer, locatiedata, Facebook like data, surfgedrag, enz.) - voorspellend modelleren met Big Data - minen van sociale netwerk data - begrijpbare data mining modellen - zwermintelligentie voor data mining Data Mining Toepassingen: - gericht online en mobiel adverteren, inclusief Real-Time Bidding - klantenacquisitie, response modellering en churn predictie - fraude detectie (fiscaal en sociaal) - kredietrisico modelleren - muziek genre en dance hit voorspellen - politieke barometer: www.politiekebarometer.be - Europese economische onzekerheid indicator: http://applieddatamining.com/cms/?q=content/economic-policy-uncertainty-index

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.